วันพุธที่ 8 พฤษภาคม พ.ศ. 2562

ที่เอามาเป็น ตย. เพื่อให้เห็นค่ะ ว่าในอดีตมีอะไร ฝังในบล็อกเกอร์ได้บ้าง

บางโค้ดเปลี่ยนไปแล้ว จึงไม่ทำงานแล้ว
รูปหายไปแล้ว บริการไม่มีแล้ว กลายเป็นช่องว่าง ๆ

วันอาทิตย์ที่ 15 ตุลาคม พ.ศ. 2560

ทดสอบ

วันวันทำอะไรบ้าง: 1. รองน้ำกิน 2. เติมน้ำขาตู้ 3. แกว่งแขน ออกกำลังตอนกรองน้ำ 4. ล้างทัพพี ต้องทำ: 1. เติมเงินอีซีพาส 2. เขียนหัวข้อ สร้างสมาธิ ต้องซื้อ: 1. ซื้ออาหารแมว 2. ซื้อแฟบน้ำ 3. สั่งแคตาลอก ขวดน้ำร้อน 4. ร้าน 60 แมกแบบไม่ใช้ใส้ งานรร.: 1. บอร์ดห้อง 2. บอร์ดโครงงาน ต้น 3. บอร์ดโครงงาน ปลาย 4. เล่มประเมิน 5. เล่มห้องสมุด 1 6. เล่มห้องสมุด 2 งานที่จะใช้ นร.: 1. ดูดฝุ่น 2. ของตกแต่งบอร์ด 3. พุธ จัดบอร์ดบนห้องกัน Title: Open attached file of notes with widget NoteToDo. If it's not installed please download by link bellow. https://play.google.com/store/apps/details?id=com.lucky.notewidget

ทดสอบ

ทดสอบ

Related Posts Plugin for WordPress, Blogger...

บทความที่ได้รับความนิยม